تاریخچه گروه پژوهشی گیاه شناسی

استان‌ خراسان (رضوي، شمالي و جنوبي) با وسعت تقريبي 313 هزار كيلومتر مربع، پهناورترين استان‌ ايران است كه از شرايط اقليمي و جغرافيايي متنوّعي برخوردار است. از حدود 8000 گونه گياهان ايران، 2600 گونة آن در استان‌هاي خراسان مي‌رويد. اين تنوع بالا و نيز وسعت منطقه، كار مستمرّ، طولاني و پُرزحمتي را مي‌طلبد تا پوشش گياهي و تنوع آن، بررسي و مشخص گردد. نتايج اين بررسي‌ها نشان خواهد داد كه موجودي گياهان استان چه انواعي را شامل مي‌شود، چه گياهاني به‌تازگي شناسايي شده‌اند و چه گياهاني در معرض انقراض و نابودي قرار گرفته‌اند. گروه پژوهشي گياه‌شناسي (هرباريوم) در طول 32 سال گذشته با جمع‌آوري بيش از 60‌هزار نمونة گياهي، بخش زيادي از گونه‌هاي گياهي استان را نمونه‌برداري كرده است. در طول اين مدت، چندين گونه گياه جديد براي خراسان، ايران و نيز دنيا، شناسايي شده‌اند.

جمع‌آوري گياهان، شناسايي و نيز نگهداري آنها مطابق با استانداردهاي بين‌المللي در محلي مخصوص به‌نام هرباريوم، يكي از قدم‌هاي اساسي و بي‌نظير اين گروه پژوهشي بوده است كه براي ايجاد زمينة مناسب و مطلوب جهت تحقيقات بنيادي و كاربردي، ضروري بوده است. بنا به اظهارنظر متخصّصان و گياه‌شناسان سرشناس كشور، هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد، قوي‌ترين و غني‌ترين هرباريوم ايران پس از هرباريوم‌هاي مستقر در تهران است.      

همچنين با ثبت آن در ليست هرباريوم‌هاي دنيا (با نشان FUMH، مجله Taxon شماره‌ي 49) بر اعتبار جهاني اين هرباريوم افزوده شده است كه نتيجة آن، انجام مبادلات علمي بين اين مركز با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور مي‌باشد.

بازدید ها : 3484