اعضای هيأت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشي گياه شناسي

نام و نام خانوادگي

وضعيت، مرتبة علمي

E-Mail

صفحه خانگي

تلفن تماس

عکس پرسنلی

فرشيد معمارياني

عضو هيئت علمي

مربي  

 

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

memariani.profcms.um.ac.ir

051-38805994

memariani  

دکتر حمید مؤذنی زهان

عضو هيأت علمي

استادیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

hmoazzeni.profcms.um.ac.ir

 

051-38805997

moazzeni  

محمدرضا جوهرچي

 

عضو هيئت علمي

مربي


آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

joharchi.profcms.um.ac.ir

051-38804807

joharchi  

دکتر حمید اجتهادی

عضو هيئت علمي

(پاره وقت) استاد

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

ejtehadi.profcms.um.ac.ir

051-38805501

ejtehadi

دکتر جمیل واعظی

عضو هيئت علمي

(پاره وقت) دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

vaezi.profcms.um.ac.ir

051-38805519

j-vaezi

دکتر عاطفه پیرانی اسگویی

عضو هيئت علمي

(پاره وقت) استادیار  

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

pirani.profcms.um.ac.ir


 051-38805591

pirani  

ياسمين ناصح

كارشناس پژوهشي

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

naseh-ya.profcms.um.ac.ir  

051-38804810

naseh  

 

حمیدرضا شرقی

 

كارشناس پژوهشي

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

----

051-38804809  

sharghi  
بازدید ها : 2549