تاریخچه گروه پژوهشی بقولات

بقولات از جمله گياهان زراعي هستند كه در سراسر دنيا كشت مي‌شوند و به شرايط آب و هوايي متفاوت از معتدل تا گرمسير و از مرطوب تا خشك، سازگاري يافته‌اند. اين محصولات، ارزش غذايي زيادي دارند و يكي از مهم‌ترين منابع گياهي سرشار از پروتئين مي‌باشند به‌طوري‌كه حبوبات (كه از بقولات دانه‌اي به‌شمار مي‌روند) بعد از غلات، دوّمين منبع مهم غذايي انسان به‌شمار مي‌روند و نيز بقولات علوفه‌اي مانند يونجه و ... ، در تغذية دام و در نتيجه تأمين پروتئين حيواني، نقش بسيار مهمي دارند. اين گياهان به‌خاطر همزيستي با باكتري‌هاي تثبيت‌كنندة نيتروژن هوا، در حاصلخيزي خاك تأثير بسيار مثبتي دارند. علاوه بر اين، بقولات به‌صورت كود سبز براي تقويت و بهبود ويژگي‌هاي فيزيكي خاك به‌كار مي‌روند.

در شرايط كنوني تعداد ارقام هركدام از محصولات نخود، عدس، نخود فرنگي و باقلا در كشور بسيار اندك بوده و طي 20 سال گذشته تنها تعداد بسيار محدودي رقم آزاد شده است. به‌اين‌ترتيب در وضعيت حاضر، توجّه به تحقيقات بقولات در كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

با توجه به سابقة طولاني كشت و كار اين محصولات و سازگاري آنها با شرايط آب و هوايي استان‌هاي خراسان، ضرورت انجام تحقيقات منسجم، هدفمند و درازمدت در مورد اين محصولات به‌طور كامل احساس مي‌شود. لذا در همين راستا، گروه پژوهشي بقولات با گرايش ويژه نسبت به حبوبات در اين پژوهشكده ايجاد شد تا با برنامه‌ريزي اصولي، تحقيقات حبوبات را در زمينه‌هاي مختلف بِه‌زراعي، بِه‌نژادي و بيوتكنولوژي سامان ببخشد. هم‌اكنون اعضاي هيأت علمي اين گروه با گرايش‌هاي مختلف و سابقة تحقيقات طولاني در زمينه حبوبات، طرح‌ها و پروژه‌هاي جامعي را در زمينه تحمل به سرما، خشكي و مقاومت به بيماري‌ها در بخش‌هاي زراعي، اكوفيزيولوژيك و بيوتكنولوژي در دست اجرا دارند و اميد مي‌رود در آينده‌اي نه‌چندان دور، جامعة كشاورزي از نتايج آن بهره‌مند گردد.

اين گروه، در راستاي اهداف اصولي و درازمدت، با ايجاد و تأسيس بانك بذر حبوبات تاكنون نزديك به 1000 نمونه بذر نخود و 500 نمونه بذر عدس را از سراسر كشور و نيز برخي كشورهاي خارجي جمع‌آوري نموده و آنها را دسته‌بندي و كُدگذاري نموده است.

 

بازدید ها : 3007