اعضای هيأت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشي بقولات

نام و نام خانوادگي

وضعيت، مرتبة علمي

E-Mail

صفحه خانگي

تلفن تماس

عكس پرسنلي

دکتر سعيدرضا وصال

عضو هيئت علمي استاديار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

vessal.profcms.um.ac.ir

051-38805992

vesal  

دکتر فرهاد شكوهي‌فر

عضو هيئت علمي استاديار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

shokouhifar.profcms.um.ac.ir

051-38805991

shokohifar  

دکتر جعفر نباتی

عضو هيئت علمي استاديار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

jafarnabati.profcms.um.ac.ir

051-38805996

nabati
 

دكتر محمد كافي

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

استاد

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

m.kafi.profcms.um.ac.ir

051-38802510

kafi  

دكتر عبدالرضا باقري

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

استاد

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

profsite.um.ac.ir/~abagheri

051-38805758

dr.bagheri  

دكتر احمد نظامي

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

استاد

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

profsite.um.ac.ir/~nezami

051-38804800

dr.nezami  

دكتر مهدي پارسا

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

parsa.profcms.um.ac.ir

051-38805759

parsa  

دکتر علی گنجعلی

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

ganjeali.profcms.um.ac.ir

051-38805520

ganjeali  

دكتر سعيد ملك زاده

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت) دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir

051-38805722

malekzadeh  

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت)

دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

e-izadi.profcms.um.ac.ir

051-38805791

izadi  

دكترنسرين مشتاقی

عضو هيئت علمي (پاره‌وقت) دانشیار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

moshtaghi.profcms.um.ac.ir

051-38805724

moshtaghi  

سيدسعيد حجت

كارشناس پژوهشي(دکتری)

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید


hodjat.staffcms.um.ac.ir

051-38804815

hojjat  

حسن پرسا

كارشناس پژوهشي

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

porsa.profcms.um.ac.ir

051-38804819

porsa    

مهندس   هما میرشاهی

کارشناس

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

h-mirshahi.staffcms.um.ac.ir

 

051-38804817

 

h mirshahi

بازدید ها : 2365