تاریخچه گروه پژوهشي گياهان زينتي

كشور ما به‌دليل قرارداشتن در موقعيت جغرافيايي مناسب در نيمة شرقي نيمكرة شمالي و تنوع گستردة آب و هوايي موجود در آن، وجود منابع انرژي، نيروي كار و مهارت توليدكنندگان، شرايط ويژه‌اي را براي توليد انواع گل و گياهان زينتي دارا مي‌باشد. همچنين با دارا بودن منابع ژنتيك منحصر به‌فرد و ارزشمندي از گُل‌ها مانند لاله، زنبق، ميخك، گلايول، سدم‌ها، ارموروس، سيكلامن و ... ، از ظرفيت بالايي در جهت توليد گُل و حضور در بازارهاي جهاني، برخوردار است. به‌طور قطع، شناخت ظرفيت‌ها و ‌توجه به مسايل علمي و پژوهشي در اين زمينه، حضور موفق كشور ما را در بازار بين‌المللي گياهان زينتي به‌دنبال خواهد داشت. شرط كسب جايگاه در بازار جهاني گل و گياه، توليد مداوم، برنامه‌ريزي مناسب و تحقيقات مستمرّ در زمينه‌هاي مختلف توليد و صادرات آن است.

استان‌ خراسان بزرگ با داشتن تنوع اقليمي مطلوب و توان مناسب توليد گياهان زينتي مي‌تواند سهمي ممتاز در توليد و صادرات گل داشته باشد. در شرايط كنوني كه تكيه و تأكيد بر صادرات غيرنفتي در صدر برنامه‌هاي اقتصادي قرار دارد تحقيقات در اين بخش مهم، به‌خصوص در زمينه‌هاي بالا بردن كيفيت و بهينه‌سازي هزينه‌هاي توليد، كاملاً ضروري است.

بر اين اساس، مهم‌ترين اهداف گروه پژوهشي گياهان زينتي، به‌شرح زير معرفي مي‌شود.

 

بازدید ها : 2911