يكشنبه ، 28 آذر 1395 ، 09:43

گزارش برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز" به‌مناسبت هفتة پژوهش

به ‌گزارش روابط‌عمومی پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسی مشهد، سخنرانی علمی به‌مناسبت هفتة پژوهش با عنوان "نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز" توسط سرکار خانم دکتر کریمیان عضو هیئت علمی گروه پژوهشی گیاهان زینتی ارائه گردید. چکیدة این سخنرانی که در تاریخ 22آذرماه جاری در سالن همایش پژوهشکدة علوم گیاهی ایراد شد، در زیر آمده است.

 

چکیدة سخنرانی

استفاده از قوانين و روابط رياضي و هندسي حاكم بر طبيعت در طراحي مناظر و فضاهاي سبز، يكي از گزينه‌هاي مطلوب در ايجاد مناظر بصري زيبا و همسو با طبيعت است. نسبت طلايي و دنبالة فيبوناچي، از هزاران سال پيش شناخته شده و در طراحي‌هاي مختلف مورد استفاده بشر قرار مي‌گرفته است. كاربرد اين نسبت و دنباله در طراحي منظر و فضاي سبز، چندان مورد توجه و نظر مهندسان و كارشنان اين حوزه نبوده است.‌ فراواني اين رابطه رياضي در جنبه‌هاي مختلف طبيعت و هستي و همچنين آشنايي ناخوداگاه و گاه خودآگاه بشر با اين نسبت،‌ نشان مي‌دهد که استفادة كاربردي از نسبت طلايي و دنباله فيبوناچي در منظر و فضاي سبز پيرامون زندگي انسان نياز به مطالعات و تأمل بيشتري دارد.

استفاده از روابط رياضي و هندسه موجود در طبيعت به‌منظور طراحي منظر و فضاي سبز، به‌دليل همخواني و همسويي با طبيعت و هستي و آشنايي ديرينه با روح و روان انساني، مورد اقبال و ترجيح خواهد بود. كاربرد نسبت طلايي و دنباله فيبوناچي، علاوه بر طراحي اوليه و پايه در منظر و فضاي سبز‌، در آرايش و چيدمان گونه‌هاي گياهي مختلف (گُل‌ها،‌ درختچه‌ها،‌ درختان و گياهان پوششي) و همچنين ساير اِلِمان‌ها و اجزاي موجود در منظر، به‌منظور ايجاد تركيب‌ها و فضاهاي بديع، متناسب و زيبا از نظر رنگ،‌ فُرم و اندازه،‌ به‌ويژه طيّ طراحي كاشت، قابل توصيه است.

01020305

بازدید ها : 431