يكشنبه ، 28 آذر 1395 ، 10:46

گزارش برگزاری سخنرانی علمی با عنوان "وضعيت توليد، توزيع و تجويز گياهان دارويي

در بازار گياهان دارويي ايران" به‌مناسبت هفتة پژوهش

به ‌گزارش روابط‌عمومی پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسی مشهد، سخنرانی علمی به‌مناسبت هفتة پژوهش با عنوان "وضعيت توليد، توزيع و تجويز گياهان دارويي در بازار گياهان دارويي ايران" توسط گیاهشناس برجستة پژوهشکده، آقای محمدرضا جوهرچی ارائه گردید. مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این سخنرانی که در تاریخ 23آذرماه جاری در سالن همایش پژوهشکدة علوم گیاهی ایراد شد، در زیر آمده است.

 

محورهای عمدة مورد بحث

 • وضعیت تولید
 1. خارج از كشور (واردات قانوني،‌ قاچاق)
 2. داخل كشور (زراعت، منابع طبيعي)
 • آسیب‌شناسی تولید
 1. برداشت‌هاي غيراصولي
 2. خشك‌كردن و سورت‌هاي ناقص
 3. گياهان مشابه
 4. تقلّب‌ها
 • وضعیت توزیع
 1. صادرات به خارج از كشور
 2. مصرف داخلی (خُرده‌فروشی‌ها شامل عطاري‌ها و داروخانه‌هاي گياهي؛ كارخانجات صنعتي و مراكز تحقيقاتي)
 • آسیب‌شناسی توزیع
 1. شرايط نامطلوب انبارداري و نگهداري
 2. عدم نظارت مطمئن بر كارخانجات فرآور
 3. توزيع فلّه‌اي و بدون شناسنامه گياهان دارويي
 • تجویز
 1. متخصصان (شبکة بهداشت و درمان، عطاری‌های ماهر)
 2. غیرمتخصص (عطاری‌های غیرماهر یا فاقد صلاحیت، مصارف خودسرانه)
 • آسیب‌شناسی تجویز
 1. عدم احراز هويت و اصالت گياه دارويي مورد استفاده يا فرآورده‌هاي آن
 2. عدم راهنمايي درست در طريقه، مقدار و دفعات مصرف
 3. تشخيص‌هاي نادرست بيماري
 4. عدم توجه به طبع بيمار

01020304

بازدید ها : 384