يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:48

کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر آموزش‌های عالی آزاد پژوهشکده علوم گیاهی برگزار می‌کند:

کارگاه اندازه‌گیری فعاليت آنزيم‌هاي آنتی‌اکسیدانی در گیاهان

 

زمان برگزاري:

29 و 30 دی‌ماه 1395

 

سرفصل‌ها:

.             مباني و مکانیسم‌های فيزيولوژيکي توليد آنزيم‌هاي آنتی‌اکسیدانی در گياهان

.             واکنش‌های آنزیمی، اصول و مبانی

.             ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز

.             ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز

.             ارزیابی فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز

.             ارزیابی فعالیت آنزیم کاتالاز

.             ارزیابی فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

 

 

شهريه:

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد: 2,000,000 ریال

شرکت‌کنندگان عادی: 2,500,000 ریال

 

مهلت ثبت‌نام: 28 دی‌ماه 95

ظرفیت کارگاه: 20 نفر

شماره تماس جهت ثبت‌نام: 38804823

پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد- آزمایشگاه فیزیولوژی تنش‌های محیطی

ارائه گواهی معتبر از طرف کالج دانشگاه فردوسی مشهد

 

بازدید ها : 366