شنبه ، 19 فروردين 1396 ، 07:41

تازه‌ترین دستاورد علمی محققان پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

به ‌گزارش روابط‌عمومی پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسی مشهد، نتیجة تحقیقات چندسالة گیاه‌شناسان در این پژوهشکده، در طلیعة سال1396 به‌بار نشست و طیّ ن، آن،نآن یک گونة جدید گیاهی کشف و نیز وجود یک گیاه دیگر برای فلور ایران گزارش شد.

کتان خراسانی (Linum khorassanicum) گونة جدید گیاهی است که برای نخستین‌بار از منطقة حفاظت‌شدة قورخود و کوه‌های آلاداغ در استان خراسان شمالی جمع‌آوری گردید و پس از بررسی‌های دقیق و طولانی، به دنیای علم گیاه‌شناسی معرفی شد. همچنین کتان ترکمنی (Linum turcomanicum) که تاکنون از ایران گزارش نشده بود، مورد شناسایی قرار گرفت و به فهرست گیاهان ایران افزوده شد. بررسی‌های نوین گیاه‌شناسی در این تحقیق، با روش‌های ریخت‌شناسی و بررسی توالی‌هایDNA، صحت این دستاوردها را به اثبات رساند و حاصل آن، به چاپ مقاله‌ای تخصصی در یکی از مجلات معتبر بین‌اللملی انجامید که علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت آن، به نشانی‌های زیر مراجعه نمایند:

http://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa 299.2.1      

http://pad.um.ac.ir/file/view/13164963

1

بازدید ها : 591