جستجو در سایت

جستجو در گوگل

اوقات شرعی


 • اعضاي پژوهشكده علوم گياهي
  اعضاي پژوهشكده علوم گياهي
 • روزنامه خراسان رضوی در 13آبان 1392: انعکاس گزارش انتقادآمیز جاده غار مغان
  روزنامه خراسان رضوی در 13آبان 1392: انعکاس گزارش انتقادآمیز جاده غار مغان
 • جمع‌آوری و کشف یک گونة جدید پیاز وحشی از استان خراسان شمالی توسط محققان پژوهشکدة علوم گیاهی
  جمع‌آوری و کشف یک گونة جدید پیاز وحشی از استان خراسان شمالی توسط محققان پژوهشکدة علوم گیاهی
 • نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما: 17- تاتوره
  نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما:
  17- تاتوره
 • گونه‌ای جدید از گُل میخک در استان خراسان‌شمالی، کشف تازة محققان پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه برای اولین‌بار در دنیا
  گونه‌ای جدید از گُل میخک در استان خراسان‌شمالی، کشف تازة محققان پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه برای اولین‌بار در دنیا
 • نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما: 18- بَنگ‌دانه
  نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما:
  18- بَنگ‌دانه
 • برگزاری مراسم بزرگداشت دهة ولایت و عید سعید غدیرخُم در پژوهشكدة علوم گياهي
  برگزاری مراسم بزرگداشت دهة ولایت و عید سعید غدیرخُم در پژوهشكدة علوم گياهي
 • استقبال از محرم حسینی در پژوهشكدة علوم گياهي
  استقبال از محرم حسینی در پژوهشكدة علوم گياهي