جستجو در سایت

جستجو در گوگل

اوقات شرعی


 • اعضاي پژوهشكده علوم گياهي
  اعضاي پژوهشكده علوم گياهي
 • نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما: 15- سِس
  نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما:
  15- سِس
 • نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما: 16- ختمی خبازی
  نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما:
  16- ختمی خبازی
 • جادة غار مغان با اجرايي نسنجيده، زخمي زشت بر چهرة زيباي طبيعت; ميناي مشهدي در خطر نابودي قرار گرفت
  جادة غار مغان با اجرايي نسنجيده، زخمي زشت بر چهرة زيباي طبيعت; ميناي مشهدي در خطر نابودي قرار گرفت
 • روزنامه خراسان رضوی در 13آبان 1392: انعکاس گزارش انتقادآمیز جاده غار مغان
  روزنامه خراسان رضوی در 13آبان 1392: انعکاس گزارش انتقادآمیز جاده غار مغان
 • جمع‌آوری و کشف یک گونة جدید پیاز وحشی از استان خراسان شمالی توسط محققان پژوهشکدة علوم گیاهی
  جمع‌آوری و کشف یک گونة جدید پیاز وحشی از استان خراسان شمالی توسط محققان پژوهشکدة علوم گیاهی
 • نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما: 17- تاتوره
  نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما:
  17- تاتوره
 • گونه‌ای جدید از گُل میخک در استان خراسان‌شمالی، کشف تازة محققان پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه برای اولین‌بار در دنیا
  گونه‌ای جدید از گُل میخک در استان خراسان‌شمالی، کشف تازة محققان پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه برای اولین‌بار در دنیا
 • نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما: 18- بَنگ‌دانه
  نگاهي دوباره به علف‌هايي كه هرز نيستند؛ بازخواني خواص چشمگير گياهان اطراف ما:
  18- بَنگ‌دانه