کشف گونة جدید گیاهی با نام «سوگند خراسانی» از استان خراسان رضوی

به گزارش ‌روابط عمومی پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، سوگند خراسانی با نام علمی Jurinea khorassanica گیاهی چندساله با گُل‌های صورتی و برگ‌های تقریباً گوشتی از خانواده کاسنی است که به‌تازگی توسط گیاه‌شناسان دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شهیدباهنر کرمان به‌عنوان گونه‌ای جدید برای علم گیاه‌شناسی معرفی شده است.

این گیاه برای نخستین بار در اواخر خرداد سال1393 توسط گیاه‌شناسان پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، از کوه زرنیخ واقع در شمال کوهسرخ کاشمر جمع‌آوری شد و پس از انجام مطالعات و بررسی‌های علمی در محل رویش و آزمایشگاه، جدیدبودن آن محرز گردید. مقاله این کشف علمی در جلد35 شمارة5 مجله تخصصی گیاه‌شناسی Nordic Journal of Botany در اکتبر سال جاری میلادی به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان برای مشاهده یا دریافت مقاله می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایند:

http://pad.um.ac.ir/file/view/14116003

12