1. اخبار

خانم سحر کرمی، دانشجوی دکتری بوم شناسی، تحت راهنمایی آقای دکتر حمید اجتهادی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد،...

۲۹ آبان ۱۴۰۱

چارت‌ها و پوسترهاي آموزشي با به تصوير كشيدن تصاوير گياهان و روابط بين آ‌‌‌‌‌‌‌ن‌ها، نقش مهمي در آموزش گياه‌شناسي در سطوح مختلف دانشگاهي...

۲۲ آبان ۱۴۰۱

خانم خدیجه مطهری، دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، تحت راهنمایی آقای دکتر حمید موذنی، عضو هیئت علمی گروه گیاه شناسی (هرباریوم)، و سرکار...

۲۱ آبان ۱۴۰۱

پژوهشكده علوم گياهي، در روز چهارشنبه 18آبان‌ماه1401، ميزبان آقاي دكتر ضابط، رئيس محترم دانشگاه و هيئت همراه ايشان، مركب از آقايان دكتر شعباني...

۲۱ آبان ۱۴۰۱