اطلاعات ساختاری و نیروی انسانی گروه پژوهشی بقولات

اعضای هيئت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشي بقولات

نام و نام خانوادگي

وضعيت، مرتبة علمي

E-Mail

صفحه خانگي

تلفن تماس

عکس پرسنلی

دکتر جعفر نباتی

 

عضو هیئت علمي

استاديار

(مدیر گروه)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید jafarnabati.profcms.um.ac.ir 051-38805996

 

nabati

 

دكتر سيدسعيدرضا وصال

عضو هیئت علمي، استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید vessal.profcms.um.ac.ir

051-38805992

 vesal

دکترفرهاد شكوهيفر

عضو هیئت علمي

استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 shokouhifar.profcms.um.ac.ir

051-38805991

shokohifar  

دكتر عبدالرّضا باقري

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  profsite.um.ac.ir/~abagheri

051-38805758

 DR.Bagheri

دكتر محمد كافي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  m.kafi.profcms.um.ac.ir

051-38802510

kafi 
دكتر احمد نظامي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

 nezami@um.ac.ir  profsite.um.ac.ir/~nezami

051-38805803

dr.nezami 
دكتر علي گنجعلي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ganjeali.profcms.um.ac.ir  051-38805520 ganjeali
دكتر مهدي پارسا

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  parsa.profcms.um.ac.ir

051-38805759

parsa 
دكتر سعيد ملكزاده

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir

051-38805722

 malekzadeh
دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

e-izadiاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  e-izadi.profcms.um.ac.ir

051-38805791

izadi
دكترنسرین مشتاقی

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید moshtaghi.profcms.um.ac.ir

051-38805724

moshtaghi
دکتر سیدسعید حجّت

 

كارشناس پژوهشي

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید hodjat.staffcms.um.ac.ir  051-38804815 hojjat 
مهندس حسن پُرسا 

 كارشناس‌ پژوهشی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   porsa.profcms.um.ac.ir 

051-38804819

porsa
هما میرشاهی كارشناس‌ پژوهشی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید کارشناس آزمایشگاه

051-38804817

H Mirshahi