اعضای هیئت علمی

پژوهشگران (اعضای هيئت علمی و کارشناسان)

نام و نام خانوادگي

وضعيت، مرتبة علمي

E-Mail

صفحه خانگي

تلفن تماس

عکس پرسنلی

محمدرضا جوهرچي

عضو هیئت علمي (بازنشسته) مربی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید joharchi.profcms.um.ac.ir

051-38804807

joharchi

دکتر ليلا سميعي

عضو هيئت علمي

استاديار

samieiاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

um.ac.ir/~samiei

051-38805995

samie

دکترفرهاد شكوهيفر

عضو هیئت علمي

استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید shokouhifar.profcms.um.ac.ir

051-38805991

 

shokohifar 

دکتر زهرا کریمیان

 عضو هيئت علمي

استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید um.ac.ir/~zkarimian

051-38805993

Karimian

 

فرشيد معمارياني

 

 

عضو هیئت علمی

استادیار

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید memariani.profcms.um.ac.ir

051-38805994

 

Dr. Memariani
 دکتر حمید مؤذنی

عضو هيأت علمي

استادیار
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   http://hmoazzeni.profcms.um.ac.ir  051-38805997 moazzeni 
دکتر جعفر نباتی

عضو هیئت علمي

استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید jafarnabati.profcms.um.ac.ir 051-38805996 nabati
دكتر سيدسعيدرضا وصال

عضو هیئت علمي، استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید vessal.profcms.um.ac.ir

051-38805992

 vesal

دكتر حمید اجتهادی

 

عضو هيئت علمي

(پاره وقت) استاد

 hejtehadiاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ejtehadi.profcms.um.ac.ir

051-38805501

 

 

 ejtehadi

 

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

 

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

 

دانشیار

 

e-izadiاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  e-izadi.profcms.um.ac.ir

051-38805791

 

izadi

 

دكتر عبدالرّضا باقري

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  profsite.um.ac.ir/~abagheri

051-38805758

 DR.Bagheri

دكتر مهدي پارسا

 

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

 

دانشیار

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید parsa.profcms.um.ac.ir

051-38805759

 

parsa

 

دکتر عاطفه پیرانی اسگویی

 

عضو هيئت علمي

(پاره وقت) استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید pirani.profcms.um.ac.ir   051-38805591

 

 pirani
دكتر علي تهرانيفر

 

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

 

استاد

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید um.ac.ir/~tehranifar 051-38805750  tehranifar
دکتر محمدحسن راشد محصل

 

عضو هیئت علمي

(پاره‌وقت) استاد

 

 mhrashedاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   mhrashed.profcms.um.ac.ir   ----  rashed
دكتر محمود شور

 

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

 

دانشیار

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید um.ac.ir/~shoor 051-38805754 shor
دكتر محمد كافي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  m.kafi.profcms.um.ac.ir

051-38802510

kafi 
دكتر علي گنجعلي

 

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

 

دانشیار

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ganjeali.profcms.um.ac.ir  051-38805520

 

ganjeali 
دكترنسرین مشتاقی

 

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

 

دانشیار

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید moshtaghi.profcms.um.ac.ir

051-38805724

moshtaghi 
دكتر سعيد ملكزاده

 

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

 

دانشیار

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید malekzadeh-s.profcms.um.ac.ir

051-38805722

 

malekzadeh 
دكتر احمد نظامي

عضو هیئت علمي (پارهوقت)

استاد

 nezamiاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  profsite.um.ac.ir/~nezami

051-38805803

dr.nezami 
دكتر سیدحسين نعمتي

 

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

 

استاديار

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید um.ac.ir/~nemati

051-38805748

nemati
دکتر جمیل واعظی

 

عضو هيئت علمي

(پاره وقت) دانشیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   vaezi.profcms.um.ac.ir   051-38805519 vaezi