نشست مشترک پژوهشکده علوم گیاهی و دانشکدة طبّ سنتی و مکمّل با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک

به‌منظور بررسی امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود در دو دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه گیاهان دارویی و دستیابی به راهکارهای هم‌افزایی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین این دو دانشگاه، نشستی در روز شنبه هفتم مردادماه1396 با حضور ریاست و اساتید محترم دانشکده طبّ سنتی و مکمّل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در پژوهشکده علوم گیاهی برگزار شد.

در ابتدا، آقای دکتر خواجه‌حسینی مدیر محترم گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی، ضمن خوش‌آمدگویی، به بیان زمینه‌های همکاری مشترک و فراوان موجود بین این دو دانشگاه پرداخت و تعامل سازنده بین محققان آن‌ها را امری ضروری و انکارناپذیر در جهت رشد و تعالی علم و فناوری در سطح منطقه ارزیابی نمود. وی سپس به تاریخچة تشکیل هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی اشاره داشت و اظهار کرد که این واحد، در حدود 55سال پیش توسط مرحوم دکتر علی زرگری (سال1341) تأسیس شد و پس از آن در طی 35سال گذشته با تلاش فراوان آقای دکتر راشدمحصل، آقای جوهرچی و سایر همکاران، قدم‌های بزرگی در جهت جمع‌آوری گیاهان از مناطق شمال‌شرق و شرق کشور برداشته شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون، حدود 60هزار نمونة گیاهی در هرباریوم نگهداری می‌شود.

در ادامه اشاره شد که این مجموعه، با توجه به کمیت و کیفیت استاندارد نمونه‌های گیاهی، به‌عنوان کلکسیونی از گیاهان شرق و شمال‌شرق ایران، در سال2000میلادی (سال1379) با نام اختصاری FUMH در نمایة بین‌المللی هرباریوم‌های دنیا (Index Herbariorum) به ثبت رسیده است. همچنین علاوه بر حدود 1860 گونه گياهي گزارش‌شده در منابع معتبر گياه‌شناسي، تاكنون 459گونه جديد براي استان‌های خراسان، 84 تاكسون جديد براي کشور ايران و همچنين50تاكسون گیاهی جديد براي دنيا و علم گیاه‌شناسی برای اولین بار از این گروه پژوهشی معرفي شده است. ضمن این‌که نام 10گونه گیاهی در دنیا نیز به افتخار همکاران این پژوهشکده به اسم ایشان نامگذاری شده است.

سپس آقای دکتر جلیل توکل‌افشاری رئیس محترم دانشکده طبّ سنتی و مکمّل ضمن تأکید بر اهمیت گیاهان دارویی در علوم مختلف و به‌ویژه در طبّ سنتی و مکمّل و اسلامی و جایگاه گیاهان دارویی به‌عنوان گنج همیشه‌بهار تاریخ پزشکی در ایران، زمینه‌های ایجاد همکاری دوجانبه را مورد تأکید قرار داد. ایشان اظهار داشت که امروزه دغدغه بسیار زیادی در علوم مرتبط با طبّ سنتی و مکمّل در رابطه با اصالت گیاهان دارویی وجود دارد. ایشان همچنین یادآور شد که نگاه همکاران و دوستان متولی این بخش به‌عنوان یک نگاه علمی و آکادمیک بسیار مهم است و امید است که ارتباطات برقرارشده بتواند موجب خیر و برکت در این راه ارزشمند شود.

در ادامة نشست، آقای دکتر احمد نظامی رئیس محترم پژوهشکده علوم گیاهی ضمن قدردانی از حضور گرم و صمیمانه اساتید محترم دانشکده طب سنتی، اظهار داشت که جمع‌آوری بی‌رویة گیاهان از طبیعت توسط افراد غیرمتخصص، سبب نابودی تنوع گیاهی و افزایش احتمال انقراض این گیاهان شده و لازم است که در مورد اهلی‌سازی و کشت گستردة گیاهان دارویی مورد نیاز، اقدام شود. ایشان با اشاره به جایگاه خاص دانشگاه فردوسی مشهد در زمینة اهلی‌سازی گیاهان، بر لزوم توجه و حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز جامعه تأکید کرد.

استفاده از پتانسیل‌های عظیم موجود در هرباریوم، بهره‌گیری از پروژه‌ها و تحقیقات ارزشمند صورت‌گرفته در زمینه گیاهان دارویی در دانشگاه فردوسی مشهد و نیز اعلام آمادگی پژوهشکده علوم گیاهی به‌عنوان یک نقطه ارتباطی مؤثر با دانشکده طبّ سنتی و مکمّل و دانشگاه علوم پزشکی، از سایر موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، ضمن ابراز خرسندی از بستر مناسب فراهم‌شده جهت برقراری همکاری‌های دوجانبه بین دانشکده طبّ سنتی و مکمّل و هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی، مقرر شد این نشست‌ها با تأکید بر ایجاد زمینه تحقیقات مشترک بین دو دانشگاه تداوم داشته باشد.

123456