مراسم تودیع و معارفة رئیس پژوهشکدة علوم گیاهی برگزار شد

به گزارش ‌روابط عمومی پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، مراسم تودیع آقای دکتر نظامی و معارفة آقای دکتر ایزدی، رؤسای سابق و جدید پژوهشکدة علوم گیاهی در روز یکشنبه 26شهریورماه در سالن اجتماعات این پژوهشکده انجام شد. در این مراسم، معاون پژوهش و فناوری و مدیر پژوهشی دانشگاه، رؤسای دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست، آقای دکتر راشد رئیس اسبق پژوهشکده، اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و پیوسته و نیز اعضاء و کارکنان پژوهشکده حضور داشتند.

در ابتدا پس از تلاوت قرآن مجید، دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، به ایراد سخن پرداخت و با توجه به تاریخچة 35سالة فعالیت این مرکز علمی، پژوهشکدة علوم گیاهی را قطب گیاهشناسی در شرق کشور نامید. ایشان، این پژوهشکده را واحد دانشگاهی اصیلی دانست که باوجود سابقة طولانی فعالیت و اُفت‌وخیزهای موجود، همچنان پابرجا، به حرکت مستمرّ و ارزش‌آفرین خود ادامه داده است.

دکتر بهرامی، ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد نهضت و خیزش هدفمند و برنامه‌محور در همة بخش‌های دانشگاه، به‌ویژه در پژوهشکدة علوم گیاهی، این رویکرد ضروری را چاره‌ساز غلبه بر وضع موجود و رهایی از انفعال قلمداد کرده و در همین راستا، از فعالیت‌ها و اقدامات دکتر نظامی، رئیس سابق پژوهشکده قدردانی نمود و خاطرنشان نمود که در دورة ریاست دکتر ایزدی نیز همین رویکرد با تأکید بر آسیب‌شناسی و اتخاذ روش‌های سازندة کارشناسی تداوم یابد. ایشان عناصر قوام‌بخش این نهضت را ارزش‌گذاری به نیروها، همفکری و همدلی میان همة اعضاء و استفاده از فرصت‌های موجود در جامعه، ازجمله توجه عمومی و همگانی در کشور به اهمیت حفظ محیط زیست دانست و به اهمیت کار تیمی و دستیابی به شاخص‌های کمّی در توفیقات علمی و پژوهشی، تأکید نمود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، در انتهای سخنان خود، ضمن آرزوی توفیق برای رؤسای قدیم و جدید پژوهشکده، به لزوم حل برخی مسائل موجود، از جمله موضوع جذب دانشجو برای پژوهشکده و رفع موانع ارتقای اعضای آن اشاره کرده و در همین رابطه، توصیه‌هایی را به مدیر پژوهشی دانشگاه ارائه نمود.

در ادامه، آقایان دکتر نظامی، دکتر راشد محصل و دکتر ایزدی، طی سخنانی ضمن سپاس از معاونت پژوهشی دانشگاه برای حمایت‌های همه‌جانبه و مؤثر از پژوهشکده، نکاتی را در خصوص اهمیت توسعة پژوهشکده و ارتقای آن، در همة جنبه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به‌ویژه رفع جدی موانع، اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات پژوهشی و اداری، لزوم توسعة فیزیکی و احداث ساختمان دائمی و وسیع برای پژوهشکده، به‌خصوص هرباریوم و نیز احداث باغ گیاهشناسی عنوان نمودند.

1234