تبريك انتصاب جناب آقاي دكتر باقري به عنوان قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوری

بسمه تعالی

استاد گرامي جناب آقاي دكتر عبدالرضا باقري
قائم مقام محترم وزير علوم تحقيقات و فناوري

با اهدای سلام،

 

احتراماً انتصاب شايسته جناب عالي را به سمت قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري صميمانه تبريك عرض مي كنم. اميدوارم تجارب درخشان، درايت و مديريت عالمانه جنابعالي در دوره جديد دولت تدبير و اميد، وزارت عتف را در مسير توسعه و بالندگي بيشتر قرار دهد. از ايزد متعال براي جنابعالي و همكاران محترم توفيقات روزافزون آرزومندم.

ابراهیم ایزدی دربندی

رئیس پژوهشکده علوم گیاهی