بازديد نماينده پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي از اراضي و وضعيت كشاورزي استان سُرخان‌دَريا در جمهوري ازبكستان

در راستاي سياست‌هاي دانشگاه در خصوص افزايش تعاملات برون‌مرزي و با هدف انتقال دانش فني كشت حبوبات سرمادوست، دكتر نباتي مدير گروه بقولات پژوهشكده علوم گياهي به‌عنوان نماينده اين پژوهشكده، به همراه يك هيئت، از ظرفيت‌هاي كشت فرامرزي استان سُرخان‌دَريا در جمهوري ازبكستان بازديد نمودند. اين استان در جنوبي‌ترين نقطۀ خاك ازبكستان، در مجاورت مرز كشور افغانستان و در كرانۀ راست آمودريا در محل تلاقي رودخانۀ سرخان با آن رود واقع است. مركز اين استان، شهر ترمذ، از گرم‌ترين نقاط آن كشور به‌شمار مي‌رود. دماي هوا در تابستان‌ها در اين شهر گاهي به 50درجة سانتي‌گراد نيز مي‌رسد. با توجه به اقليم گرم و بارندگي كم ساليانه (۱۳۰ تا 220 ميلي‌متر)، شرايط براي كشت بسياري از گياهان زراعي فارياب (آبي) نامناسب است؛ با وجود اين، وجود منابع آبيِ جاريِ آمودريا، از پتانسيل‌ها و نقاط قوت كشاورزي اين منطقه محسوب مي‌شود. با توجه به مطالعات درازمدت محققان پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي در ارتباط با كشت پاييزه حبوبات- كه با هدف بهره‌برداري بهينه از نزولات جوي در طول فصل‌هاي پاييز و زمستان صورت گرفته است- و نيز با توجه به موفقيت‌‌هاي به‌دست‌آمده در همين زمينه شامل شناسايي ژنوتيپ‌هاي نخود و عدس متحمل به سرما و خشكي، به درخواست شركت Bioagro، از اراضي و وضعيت كشاورزي منطقه براي امكان‌سنجي كشت حبوبات، به‌ويژه نخود و عدس در كشت پاييزه بازديد به‌عمل آمد. در جريان اين بازديد يك‌هفته‌اي، مناطق كشاورزي فارياب كه توسط رود آمودريا تغذيه مي‌شدند نيز از نزديك مورد بررسي قرار گرفت.

1