بازديد رئيس و هيئت همراه انيستيتو كشاورزي دانشگاه دوستي ملل روسيه (RUDN) از پژوهشكدة علوم گياهي

به گزارش روابط‌عمومي پژوهشكده علوم گياهي، هيئتي مركّب از رئيس و معاون انيستيتو كشاورزي دانشگاه دوستي ملل روسيه (RUDN) به همراه جمعي از اعضاي هيئت علمي آن، از پژوهشكدة علوم گياهي ديدن كردند.

در ابتداي اين ديدار كه در صبح روز يكشنبه مورخ 20آبان‌ماه1397 انجام شد، دكتر ايزدي رئيس پژوهشكده، به تشريح دستاوردها و برنامه‌هاي راهبردي اين پژوهشكده در زمينة تحقيقات گياه‌شناسي، بقولات و گياهان زينتي پرداخت و با اشاره به ظرفيت‌هاي منحصربه‌فرد موجود، از جمله هرباريوم بين‌المللي دانشگاه فردوسي، بانك‌بذر و ذخائر ژنتيكي در پژوهشكده، آمادگي اين مركز تخصصي را در خصوص برقراري تعاملات علمي و پژوهشي اعلام نمود.

در ادامه، طرفين ضمن بحث و تبادل‌نظر، بر لزوم برقراري ارتباطات و تعاملات پژوهشي تأكيد كردند. در انتهاي اين بازديد، هيئت روسي از نزديك از هرباريوم، بانك‌بذر و ساير بخش‌هاي تحقيقاتي پژوهشكده بازديد كردند و در جريان بخشي از پژوهش‌هاي درحال‌اجرا قرار گرفتند.

1234