كشف و نام‌گذاري گونة گياهي جديد به افتخار دكتر محمدحسن راشد محصل، استاد فرهيخته دانشگاه فردوسي مشهد

به گزارش روابط‌عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، محققان هرباريوم پژوهشكدة علوم گياهي اين دانشگاه، در تازه‌ترين يافته علمي خود، موفق شدند دو گونة گياهي جديد از جنس گَوَن را كشف نمايند. اين دو گونه، ضمن بررسي نمونه‌هاي گياهي جمع‌آوري‌شده متعلق به بخش Ammodendron از سرده Astragalus كشف و براي نخستين‌بار براي دنيا پيشنهاد و معرفي مي‌شوند. اين گونه‌ها، از شمال‌شرقي ايران، استان‌هاي خراسان رضوي و جنوبي جمع‌آوري شده‌اند و در هرباريوم پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد نگهداري مي‌شوند.

يكي از اين گونه‌ها، به افتخار استاد پيشكسوت، دكتر محمدحسن راشد محصل، از بنيان‌گذاران هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد، به نام ايشان نام‌گذاري و به دنياي علم گياه‌شناسي معرفي گرديده است (Astragalus rashed-mohasseli).

مقالة اين كشف علمي، در مجلة يافته‌هاي نوين در علوم زيستي، جلد5 شمارة3 با تاريخ انتشار30آذرماه1397 به چاپ رسيده است. در اين مقاله، شرح گونه‌هاي جديد، نقشه انتشار و همچنين قرابت آنها با نزديك‌ترين خويشاوندانشان به همراه تصاوير گونه‌ها ارائه گرديده است. علاقه‌مندان مي‌توانند از نشاني زير به مقاله دسترسي پيدا كنند:

https://nbr.khu.ac.ir/article-1-2980-fa.pdf

nbr-v5n3p309-fa