بازديد مديران و كارشناسان ادارة كلّ منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي از پژوهشكدة علوم گياهي

به گزارش روابط‌عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، گروهي از مديران و كارشناسان ادارة كُلّ منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي در روز سه‌شنبه چهارم دي‌ماه جاري از پژوهشكدة علوم گياهي بازديد كردند. در اين ديدار كه با هدف آشنايي با قابليت‌ها و امكانات تحقيقاتي اين پژوهشكده انجام شد، از بخش‌هاي مختلف شامل آزمايشگاه‌هاي تخصصي، بانك‌بذر و هرباريوم بين‌المللي بازديد به‌عمل آمد.

در حاشية اين ديدار، طرفين طيّ نشستي مشترك ضمن بررسي نيازمندي‌ها و معضلات پيشِ‌روي حوزة منابع طبيعي، بر لزوم همكاري‌هاي فيمابين تأكيد كردند. بر اساس توافق‌هاي به‌عمل‌آمده، به‌زودي تفاهم‌نامه‌اي در اين خصوص منعقد و عملياتي خواهد شد.

IMG 5460IMG 5470IMG 5473IMG 5480IMG 5489