امضاي تفاهم‌نامه همكاري بين پژوهشكدة علوم گياهي و ادارة كُلّ منابع ‌طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي

به گزارش روابط ‌عمومي دانشگاه فردوسي مشهد،  در نشستي كه در روز سه‌شنبه 21 اسفندماه در محل پژوهشكدة علوم گياهي به مناسبت هفته منابع طبيعي و آبخيزداري در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، تفاهم‌نامه همكاري بين پژوهشكدة علوم گياهي و ادارة كُلّ منابع ‌طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي به امضاء رسيد.

اين تفاهم‌نامه، در راستاي اهميت‌بخشي به برقراري ارتباط منظم و سازمان‌يافته و تعامل هرچه بيشتر نهادهاي دانشگاهي و اجرايي و به‌منظور تبديل يافته‌هاي علمي و پژوهشي به راهبردها و ابزار اجراء، در بخش منابع طبيعي و آبخيزداري استان، پس از سه دور نشست و همفكري بين دوطرف به امضاء رسيد. در اين مراسم كه با حضور مديران و هيئت همراه از هر دو طرف برگزار شد، ابتدا دكتر ابراهيم ايزدي رئيس پژوهشكده علوم گياهي به حاضران خوشامد گفت و ضمن تبريك هفتة منابع طبيعي و اشاره به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي پژوهشكده، اظهار اميدواري نمود شناسايي ظرفيت‌هاي دوطرف، زمينه‌هاي همكاري متقابل و برداشتن نخستين گام‌هاي همكاري را سبب شود.

در ادامه مهندس عليرضا صحرائي، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي، ضمن تشكر از دانشگاه، به‌خاطر ايجاد زمينه‌هاي همكاري و هم‌افزايي متقابل، به برخي دغدغه‌ها مانند تغيير اقليم و وضعيت آب و پوشش گياهي استان اشاره نمود و لزوم همكاري متقابل دانشگاه با بخش اجرايي را در رفع نيازهاي جامعه و پاسخگويي به مسائل و چالش‌هاي موجود، اجتناب‌ناپذير دانست. ايشان اظهار اميدواري نمود تا اين‌گونه نشست‌ها، تنها به هفتة منابع طبيعي منحصر نماند و بازديدها و نشست‌هاي منظمي در راستاي پيگيري و ارائة راه‌حل‌هاي كارشناسانه و علمي، برنامه‌ريزي و عملي گردد.

در پايان اين مراسم، پس از امضاي تفاهم‌نامه توسط رئيس پژوهشكده و مديركل منابع‌طبيعي و آبخيزداري استان، يك اصله نهال مُثمر توت اهدايي ادارة كُلّ منابع ‌طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي نيز در فضاي سبز مقابل پژوهشكده غرس گرديد.

04050911