مصاحبة خبرگزاری «ایسنا» با رئیس پژوهشکدة علوم گیاهی و بازدید از این پژوهشکده

به گزارش روابط ‌عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی، در روز چهارشنبه 28فروردین‌ماه جاری، میزبان تیم خبری از خبرگزاری «ایسنا» بود. برنامة «ایسنا» در این روز- که بیش از دو ساعت به‌طول انجامید- مصاحبه با رئیس و معاون پژوهشکده و بازدید از بخش‌های مختلف، به‌منظور آشنایی با این واحد پژوهشی در دانشگاه و تهیة گزارش مصور خبری بود.

در این برنامه، ابتدا آقای دکتر ابراهیم ایزدی رئیس پژوهشکده، ضمن خوش‌آمدگویی به تیم خبری، با اشاره به نقش سازنده و اثرگذار خبرگزاری ایسنا در حوزه خبر، عواملی چون صداقت، دقت، سرعت‌عمل و رعایت امانت‌داری در انتشار اخبار را از ویژگی‌های مهم این خبرگزاری دانست. ایشان، ماحصل این ویژگی‌ها را جلب اعتماد توده مردم و به‌خصوص جامعه دانشگاهی برشمرد و این مهم را به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه برای حوزه خبر و خبرگزاری نام برد. ایشان ضمن اشاره به نحوة شکل‌گیری ایسنا و پیوند آن با تحولات اجتماعی و سیاسی دانشگاه، این خبرگزاری را برخاسته از متن جامعه و خانواده دانشگاهیان و همراه آن‌ها دانست.

رئیس پژوهشکدة علوم گیاهی در ادامه، به ارائة توضیح اجمالی و جامع از تاریخچه، ساختار، نیروی انسانی، اهداف و مأموریت‌های خاصّ پژوهشکده پرداخت و ضمن معرفی «هرباریوم» ارزشمند و کم‌نظیر پژوهشکده و جایگاه ممتاز علمی و پژوهشی آن در سطح ملی و بین‌المللی، به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند و منحصربه‌فرد موجود در آن اشاره نمود. دکتر ایزدی ضمن اعلام تعداد نمونه‌های گیاهی هرباریوم (بیش از 65000 نمونه)، به آمار اکتشافات گیاهی انجام‌شده توسط تیم گیاه‌شناسی پژوهشکده پرداخت. بر این اساس، تعداد نمونه‌های گیاهی که برای نخستین‌بار، کشف و به‌عنوان یک گزارش جدید به دنیای علم گیاه‌شناسی معرفی‌شده‌اند، به‌تفکیک در سطح استان خراسان 592 گونه، در ایران 92 گونه و در دنیا 54 تاکسون گیاهی بوده است. بر اساس اظهار دکتر ایزدی، این واحد در شرق کشور، به‌عنوان یکی از افتخارات و دستاوردهای دانشگاه محسوب می‌شود که توانسته است نقش مهمی را در حفظ ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور و انتقال آن به نسل آینده ایفا نماید. معرفی بانک بذر حبوبات و ذخایر ارزشمند ژنتیکی موجود در آن، از دیگر محورهای گفت‌وگوی ایشان بود. نگهداری، حفظ و تکثیر نمونه‌های کم‌نظیر بذور نخود (1000 نمونه) و عدس (حدود 500 نمونه) که از سراسر کشور گردآوری شده‌اند، حاصل تلاش ارزشمند پژوهشگران و کارشناسان پژوهشکده بوده که توانسته است از ابتدای شکل‌گیری تاکنون، نیاز پژوهشی دَه‌ها پایان‌نامه و پروژة تحقیقاتی را در دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور فراهم آورد.

در ادامة این برنامة خبری، دکتر ایزدی به معرفی هر کدام از گروه‌های پژوهشی سه‌گانة پژوهشکده شامل گیاه‌شناسی، بقولات و گیاهان زینتی و تشریح اهداف خاص و مأموریت‌های هرکدام با توجه به نیازهای کشور و منطقه و نیز امکانات و استعدادهای موجود پرداخت. ازجمله محورهای مورد اشارة ایشان در بیان اهداف و برنامه‌های راهبردی گروه پژوهشی بقولات، توجه به جایگاه مهم حبوبات، به‌عنوان بقولات دانه‌ای در سبد غذایی مردم و نقش این گیاهان در برقراری امنیت غذایی و پایداری نظام‌های کشاورزی، به‌ویژه در شرایط اقلیمی خشک و مسائل و محدودیت‌های مرتبط با تولید پروتئین در کشور بود. در خصوص گروه گیاهان زینتی نیز به اهمیت و همچنین ظرفیت‌های اقلیمی و تنوع گیاهی کشور در راستای احیای نقش مهم گیاهان زینتی بومی در اقتصاد منطقه‌ای و ملی و کاهش وابستگی‌های مربوطه در این حوزه‌ها تأکید گردید.

سپس ایشان ضمن اشاره به تعاملات موفق و سازنده پژوهشکده علوم گیاهی با مجامع پژوهشی و دانشگاهی داخل کشور و عهده‌داری طرح‌های مهم‌، از پروژة کلان حبوبات در ایران، مطالعات جامع فضای سبز شهری مشهد و شهرهای جدید گلبهار و بینالود و نیز تشکیل قطب علمی حبوبات سرمادوست با همکاری دانشکده کشاورزی نام بُرد. همچنین در خصوص تعاملات با خارج از کشور نیز به مواردی چون مشارکت در پروژة بین‌المللی Gypworld در حوزة مطالعات گیاهشناسی همراه با اتحادیه اروپا و نیز آغاز مقدمات مذاکره با کشورهای حاشیه در جهت خدمات تخصصی گیاه‌شناسی و نیز مذاکرات برای شروع همکاری‌های پژوهشی مشترک با هرباریوم سن‌پترزبورگ اشاره گردید.

در ادامه، آقای دکتر ایزدی و هیئت همراه، در فضایی صمیمی پاسخ‌گوی سؤال‌های تیم خبری ایسنا در خصوص نحوة تأمین هزینه‌ها و وابستگی‌های بودجه‌ای و نیز وضعیت نیازمحوربودن پژوهش‌ها و طرح‌های تحقیقاتی دردست‌اجرا در پژوهشکده و همسویی آن با ضرورت‌های جامعه و کشاورزی بودند. رئیس پژوهشکده ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود در این واحد، آمادگی کامل پژوهشکده علوم گیاهی را برای همکاری‌ها و برنامه‌های پژوهشی تقاضامحور با خارج از دانشگاه اعلام نمود.

پایان‌بخش برنامه‌های تیم خبری «ایسنا»، بازدید از هرباریوم، بانک‌بذر و آزمایشگاه‌‎های تخصصی پژوهشکده بود که با توضیحات اساتید و کارشناسان هر بخش همراه بود.

12345678