بازدید محققان ژاپنی از پژوهشکده علوم گیاهی

پژوهشکده علوم گیاهی در روز چهارشنبه 18 اردیبهشت‌ماه 1398 میزبان تعدادی از محققان از کشور ژاپن بود. این گروه، متشکل از مدیر ارشد تحقیقاتی شرکت سانتوری به همراه سه نفر از محققان برجسته این شرکت بودند که به دعوت گروه پژوهشی گیاهان زینتی در پژوهشکده علوم گیاهی حضور یافتند. لازم به ذکر است که تولید رُز آبی‌رنگ برای نخستین‌بار در دنیا توسط پژوهشگران این شرکت صورت پذیرفته است. این محققان در روز چهارشنبه، ابتدا از هرباریوم و آزمایشگاه‌های پژوهشکده علوم گیاهی بازدید نمودند و سپس در نشستی تخصصی با اعضای هیئت علمی گروه گیاهان زینتی، در خصوص زمینه‌های مشترک تحقیقات علمی به بحث پرداختند. همچنین در پایان، از تعدادی از گونه‌های زینتی بومی موجود در پژوهشکده علوم گیاهی بازدید نمودند. لازم به ذکر است که دستاورد حضور این محققان در پژوهشکده علوم گیاهی، تعریف موضوعات تحقیقاتی مشترک و فراهم‌آمدن زمینه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه در این شرکت بود.

 1234