آمادگي پژوهشكدة علوم گياهي جهت جذب دانشجويان دكتري براي فرصت مطالعاتي و عناوين رشته‌ها و گرايش‌هاي موردنياز

 

بازگشت به ابلاغیه شمارة 89107/3 (17تيرماه1398) معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت عتف، در خصوص تصويب و ابلاغ فرصت 6ماهه مطالعاتي داخلی در راستاي هم‌افزايي و همكاري گسترده‌تر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد، آمادگي کامل خود را در رشته‌ها و گرايش‌هاي زير اعلام مي‌دارد:

v     گياه‌شناسي با گرايش سيستماتيك گياهي و اكولوژي گياهي

v     علوم باغباني با تأكيد بر گياهان زينتي

v     بيوتكنولوژي كشاورزي

v     اصلاح نباتات

v     اگروتكنولوژي با گرايش‌هاي اكولوژي گياهان زراعي، فيريولوژي گياهان زراعي و علوم علف‌هاي‌هرز

 

به‌منظور برقراری ارتباط و کسب اطلاعات تخصصی، به وبگاه پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد (گروه‌های تخصصی پژوهشی) به نشانی http://rcps.um.ac.ir مراجعه فرمایید.