كشف یک گونه گیاهی جدید توسط محققان پژوهشكده علوم گياهي

 

به گزارش روابط عمومي پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد، گیاه‌شناسان پژوهشکدة علوم گیاهی در راستای همکاری‌های ملی و بین‌المللی خود با گیاه‌شناسان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مؤسسه IPK آلمان موفق شدند یک گونة گیاهی جدید را برای دنیا، از ایران کشف نمایند. این کشف، متعلق به گونه‌‌ای از جنس پیاز کوهی (Allium) از تیره Amaryllidaceae می‌باشد که برای نخستین‌بار از استان آذربایجان‌غربی شهرستان خوی جمع‌آوری شده است. پس از بررسی‌های تخصصّی گیاه‌شناسان این پژوهشکده و محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و متخصصان مؤسسه IPK مشخص شد که نمونه‌های مذکور، گونة جدیدی برای علم گیاه‌شناسی و دنیا هستند. صحت شناسایی و موقعیت تبارشناختی آن با استفاده از داده‌های مولکولی نیز مورد تأیید قرار گرفت. نمونة هلوتایپ این گونه در هرباریوم دانشگاهی فردوسی مشهد نگهداری می­شود.

این گیاه با نام علمی Allium schisticola به‌صورت گزارشی در قالب یک مقالة تخصصی ISI در نشریه‌های "Phytotaxa" به آدرس https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.450.3.1 به‌چاپ رسیده است.

95027494P4130496P4130508

 فایل مقاله