گل جالیز پویانی؛ گونة گیاهی تازه‌کشف‌شده برای دنیا از استان خراسان جنوبی

گروه پژوهشی گیاه‌شناسی پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، در اردیبهشتماه سال1391 طی تحقیقات میدانی خود، گیاهی را از کوه‌های باقران واقع در جنوب بیرجند جمع‌آوری کردند که پس از مطالعات و بررسی‌های طولانی و همه‌جانبه توسط گیاه‌شناسان دانشگاه فردوسی مشهد، به‌عنوان گونه جدید گیاهی شناخته شد.

این گیاه به پاس قدردانی از تلاش‌های علمی فراتر از 40سالة آقای مهندس محسن پویان در حوزه گیاه‌شناسی و گیاهان دارویی در استان خراسان جنوبی، به افتخار ایشان Phelipanche pouyanii نام‌گذاری شده است.

مقاله کشف و معرفی این گیاه در مجله یافته‌های نوین در علوم زیستی (Nova Biologica Reperta) جلد7 شمارة4 در اسفندماه1399 به چاپ رسیده است. فایل مقاله برای علاقه‌مندان به پیوست می‌باشد.

فایل مقاله

Phelipanche pouyanii