خانم خدیجه مطهری، دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، تحت راهنمایی آقای دکتر حمید موذنی، عضو هیئت علمی گروه گیاه شناسی (هرباریوم)، و سرکار خانم دکتر عاطفه پیرانی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، و با همکاری  آقای پرفسور Rainer W. Bussmann  اتنوبوتانیست (قوم گیاه­شناس) برجسته آلمانی موفق به چاپ مقاله ای در مجله Economic Botany از انتشارات Springer شد.
این مقاله که با عنوان  “ High–Demand Medicinal Plants of Herbal Markets in Mashhad, Iran”تدوین و چاپ گردیده است، به موضوع گیاهان پرمصرف و تقلبات رایج در عطاریهای شهر مشهد می پردازد.
مجله Economic Botany در حوزه علوم میان رشته ای  ارتباط بین مردم و گیاهان منتشر می شود و یک مجله بین المللی با تمرکز بر تحقیقات بنیادی و کاربردی است. همچنین ضریب تاثیر این مجله 2.351 (Q2/JCR) است.
علاقه مندان می توانند برای دریافت جزییات بیشتر در خصوص مطالعه صورت گرفته از طریق لینک زیر به این مقاله دسترسی پیدا کنند:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12231-022-09557-4

 

Figure 1

Figure 2 final

Figure 3

Figure 4

Figure 5