1. اخبار

خانم دکتر سمانه عطاران دوم به عنوان دستیار پژوهشی طرح، خانم دکتر زهرا کریمیان به عنوان مجری طرح و خانم دکتر لیلا سمیعی به عنوان همکار طرح...

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲

   

خانم دکتر زهرا کریمیان به عنوان مجری طرح با همکاری خانم دکتر لیلا سمیعی به عنوان همکار طرح، از اعضای هیات علمی گروه گیاهان زینتی...

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲

همکاران گرامی سرکار خانم دکتر سمیعی و سرکار خانم دکتر کریمیان

 

با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما همکاران گرامی گروه گیاهان زینتی  را...

۲۶ فروردين ۱۴۰۲

خانم سحر کرمی، دانشجوی دکتری بوم شناسی، تحت راهنمایی آقای دکتر حمید اجتهادی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد،...

۲۹ آبان ۱۴۰۱