چارت‌ها و پوسترهاي آموزشي با به تصوير كشيدن تصاوير گياهان و روابط بين آ‌‌‌‌‌‌‌ن‌ها، نقش مهمي در آموزش گياه‌شناسي در سطوح مختلف دانشگاهي داشته‌اند به طوري كه امكان نمايش اجزاء و روابط پيچيده بين آن‌ها را به صورت گراف‌ها، جدول‌ها و دياگرام‌ها فراهم ساخته‌اند. پروژه بين‌المللي پوسترهاي تبارزايي گياهان (Plant Phylogeny Posters = PPP) با كمك اين ابزار آموزشي در عصر الكترونيك و با هدف گسترش و آموزش جهاني دانش نوين گياه‌شناسي، تاكنون اقدام به انتشار بيش از 45 پوستر آموزشي براي نمايش روابط خويشاوندي و تكاملي در سيستماتيك گياهي نموده است. اين پروژه با مشاركت بيش از 130 گياه‌شناس و به 37 زبان زنده دنيا، به‌صورت آنلاين و رايگان، در حال انتشار است (لينك معرفي پروژه (PPP. در اين پوسترها روابط فيلوژنتيك بين شاخه‌ها، راسته‌ها و تيره‌هاي مختلف گياهي نمايش داده شده و در هر گروه از اين درخت‌هاي تكاملي، صفات شاخص مورفولوژيكي، ويژگي‌هاي جغرافياي زيستي و ساير اطلاعات ضروري به صورت فشرده درج شده است.

هرباريوم دانشگاه فردوسي مشهد، در راستاي اشاعه و آموزش يافته‌هاي نوين گياه‌شناسي، طي دو سال گذشته با همكاري با پروژه بين‌المللي پوسترهاي تبارزايي (فيلوژني) گياهان، كه با هدايت دانشگاه برلين (آلمان) در دست انجام است، شروع به انتشار نسخه فارسي اين پوسترها كرده است. اين پوسترها كمك شاياني در آموزش گياه‌شناسي به دانشجويان و پژوهشگران علوم پايه در رشته‌هاي زيست‌شناسي و علوم گياهي و همچنين انتقال مفاهيم پايه و نوين سيستماتيك و رده‌بندي گياهي به دانشجويان علوم كاربردي در كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، داروسازي و ساير علوم مرتبط خواهد كرد.

تاكنون چهار پوستر از اين مجموعه به فارسي برگردانده و منتشر شده است كه از طريق لينك‌هاي زير قابل دريافت است:

1- پوستر تبارزايي امبريوفيت‌ها يا گياهان خشكي‌زي (EmbPP)

2- پوستر تبارزايي تراكئوفيت‌ها يا گياهان آوندي (TPP)

3- پوستر تبارزايي پتريدوفيت‌ها شامل تيره‌هاي پنجه‌گرگيان و سرخس‌ها (PtPP)

4- پوستر تبارزايي بريوفيت‌ها (گياهان غيرآوندي) شامل جگرواش‌ها، شاخ‌واش‌ها، و خزه‌ها (BPP)

TPP Farsi V2 20221a