همکاران گرامی سرکار خانم دکتر سمیعی و سرکار خانم دکتر کریمیان

 

با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما همکاران گرامی گروه گیاهان زینتی  را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

 Karimiansamie