21

  • خانم دکتر سمانه عطاران دوم به عنوان دستیار پژوهشی طرح، خانم دکتر زهرا کریمیان به عنوان مجری طرح و خانم دکتر لیلا سمیعی به عنوان همکار طرح از اعضای هیات علمی گروه گیاهان زینتی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به انتشار مقاله ای در مجلهBMC Plant Biology گردیدند.

عنوان مقاله منتشر شدهChitosan nanoparticles improve physiological and biochemical responses of Salvia abrotanoides under drought stress  می باشد که نقش نانوذره ارگانیک کیتوزان را بر تحمل به تنش خشکی در این گیاه مورد بررسی قرار داده است.

این مطالعه به بررسی مکانیسم های تحمل به تنش خشکی (متوسط تا شدید) در گیاه S. abrotanoides در نتیجه کاربرد نانوذرات ارگانیک ماده کیتوزان پرداخته است. نانوذرات کیتوزان (به ویژه در غلظت های ppm 60 و 90) تحمل به خشکی را در این گیاه افزایش دادند که با بهبود قابل توجه پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تحت تنش خشکی همراه بود. با توجه به مزایای زیست محیطی نانوذرات کیتوزان (ماده ای دارای منشاء طبیعی، غیرسمی، ایمن و تجزیه پذیری زیستی بالا)، این ماده می تواند جایگزینی مناسب به جای کودهای شیمیایی با اثرگذاری مثبت بر تنش های محیطی مانند خشکی باشد.

 


مجله BMC Plant Biology با ضریب تاثیر JCR: 5.761 یک مجله معتبر و پیشرو در زمینه علوم گیاهی است و درک بیولوژیکی و برهمکنش گیاه با محیط را مورد بررسی قرار می دهد.

لینک دسترسی مستقیم به مقاله برای علاقمندان:

https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-022-03689-4