اعضای هيئت علمی و پژوهشگران گروه پژوهشي گیاهان زینتی

نام و نام خانوادگي

وضعيت، مرتبة علمي

E-Mail

صفحه خانگي

تلفن تماس

عکس پرسنلی

دکتر ليلا سميعي

عضو هيئت علمي استاديار

samie@um.ac.ir um.ac.ir/~samiei

051-38805995

  samie

دکتر زهرا کریمیان

 عضو هيئت علمي

استاديار

(مدیر گروه)

um.ac.ir/~zkarimian

051-38805993

Karimian  

دكتر علي تهرانيفر

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

استاد

um.ac.ir/~tehranifar

051-38805750

   tehranifar

دكتر محمود شور

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

دانشیار

um.ac.ir/~shoor

051-38805754

shor

دكتر سیدحسين نعمتي

عضو هيئت علمي (پارهوقت)

استاديار

um.ac.ir/~nemati

051-38805748

nemati